Institut d'Enseignement Supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra


  • Betsaka ireo voka-pikarohana mampandroso sy manamora fiainana tokony ho ampiana.
  • Mila mahay miketrika tetikasa hifandraika amin'ny zavamisy iainana ireo mpianatra mpikaroka.

Gazetiko, Alakamisy 12 oktobra 2023, Lah. 7693, pejy faha 09